İletişim Bilgileri
Adres: Toklu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No: 369 Ortahisar / Trabzon
Cep: 0 (532) 702 68 66
Tel: 0 (462) 223 67 67
Fax: 0 (462) 223 67 67

+90 (462) 223 67 67